Dynamo

 Den 23/2 2022

Presenterade

Johan & Alexandre

Jauques BrelPå Hallarna - Scen Dynamo.

Ingång från gården.


En afton med sånger från Jacques Brels låtskatt

av poetiska berättelser om smärtande livsöden

och stundom humoristiska vändningar.


...


Sångerna framfördes i översättningar på svenska

ackompanjerat av piano.


Sång:   Johan Pettersson

Piano:  Alexandre Ambec


...


 7 december 2019 var det världspremiär för

 Peking Progg på